This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
הפתעת השנה - פנאי פלוס

"אני ביאליק" הפתיע לא פחות: מה שבתחילה מעמיד פנים שהוא סרט תיעודי על מורה שהוא משורר מתוסכל שמאמין שהוא נינו של המשורר הלאומי, הופך לאחד הסרטים הקיצוניים והמפתיעים על טירוף ויצירה. מפתיע לא פחות הוא שהיה קהל שהתחבר לשני הסרטים האלה והפך את שניהם למעין סרטי פולחן, שמילאו שבועות את העולם הקטן בסינמטק תל אביב. מאת: יאיר רווה